Bài 1: Bắt đầu với ASP.NET MVC 5

Trước tiên bạn sẽ cần cài đặt Visual Studio Express 2013 Preview for Web hoặc Visual Studio 2013 Preview.

Visual Studio là một trình IDE (trình tích hợp soạn thảo và các công cụ phát triển), cũng giống như bạn dùng Word để viết tài liệu, bạn sẽ dùng một IDE để viết ứng dụng. Trong Visual Studio, có một thanh công cụ dọc phía trên hiển thị một số tùy chọn cho bạn. Ngoài ra còn có một thanh menu cung cấp một cách khác để thực hiện các nhiệm vụ trong IDE (Ví dụ, thay vì chọn New Project từ trang Start, bạn cũng có thể dùng menu và chọ File>NewProject).

 

Tạo ứng dụng đầu tiên của bạn

Bạn có thể tạo ứng dụng dùng hoặc Visual Basic hoặc Visual C# như là ngôn ngữ lập trình. Nhấn vào New Project, sau đó chọn Visual C# phía bên trái, rồi chọn Web và chọn tiếp ASP.NET Web Application. Đặt tên ứng dụng của bạn là “MvcMovie” và nhấn OK.

Trong phần New ASP.NET Project dialog, nhấn vào MVC và tiếp tục nhấn Create Project.

Nhấn OK. Visual Studio dùng một template (mẫu) mặc nhiên cho ứng dụng ASP.NET MVC vừa tạo, do vậy bạn có ngay một ứng dụng chạy được mà chưa cần làm gì! Đây là một ứng dụng “Hello World!”, và nó là một nơi rất tốt để bắt đầu ứng dụng của bạn.

Nhấn F5 để bắt đầu debug, Visual Studio khi đó sẽ khởi chạy IIS Express và chạy ứng dụng của bạn. Visual Studio sau đó tiếp tục mở cửa sổ trình duyệt và mở trang home của ứng dụng bạn vừa tạo. Nhớ là trên thanh địa chỉ sẽ hiển thị localhost chứ không phải tương tự như example.com. Đó là vì localhost luôn trỏ về máy tính của bạn, chính là máy tính mà ứng dụng vừa tạo của bạn đang chạy. Khi Visual Studio chạy một ứng dụng web, một cổng ngẫu nhiên sẽ được mở bởi máy chủ web. Như trong hình dưới đây, số hiệu cổng là 1234. Khi chạy ứng dụng, bạn có thể sẽ thấy một giá trị cổng khác.

Template mặc nhiên sẽ tạo sẵn cho bạn các trang Home, Contact và About. Hình trên không hiển thị các liên kết để các trang đó. Tùy thuộc vào kích thước của cửa sổ trình duyệt, bạn có thể sẽ cần nhấn vào nút navigation để xem các liên kết đó.


Ứng dụng có cũng cung cấp sẵn chức năng đăng ký và đăng nhập. Bước tiếp theo là thay đổi các ứng dụng làm việc và học thêm một chút về ASP.NET MVC. Đóng ứng dụng ASP.NET MVC lại và chuẩn bị sửa một số code.