Fix “windows cannot be installed to this disk the selected disk is of the gpt partition style”

Fix “windows cannot be installed to this disk the selected disk is of the gpt partition style”

16/10/2014

Để giúp các bạn vào cài đặt dễ dàng hơn đối với các dòng laptop hoặc PC mới hiện nay hay dùng định dạng ổ cứng là GPT nên bị báo lổi "windows cannot be installed to this disk the selected disk is of the gpt partition style" và không thể tiếp tục cài đặt được nữa.

windows7-error

Các giải pháp xử lý như sau:

1. Nếu ổ cứng mới hoặc máy mới hoàn toàn chưa có dữ liệu gì quan trọng thì thực hiện như sau:

– Ấn Shift + F10: sẽ hiện ra cửa sổ mới gõ vào lệnh diskpart như sau

X:\RESOURCE>diskpart

Hiện lên thông tin nhà sản xuất

DISKPART>list

Hiện lên thông tin Disk, partition, volume, vdisk

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> clean

 

Ấn Enter rồi sau đó tắt cửa sổ và tiếp tục tiến hành cài đặt window như bình thường, bây giờ sẽ không còn câu cảnh báo lổi như trên nữa.

2. Trường hợp này máy bạn đã sử dụng một thời gian chắc sẽ có rất nhiều dữ liệu trên ổ cứng vì thế các bạn nên tìm cách chép dữ liệu này ra trước khi thực hiện các thao tác ở trên. (Có thể dùng rất nhiều cách khác nhau để chép dữ liệu ra)

Chúc các bạn thành công!

hdphuongit