Bỏ chức năng tự in trang báo cáo thông tin file word ( Word 2007 và Word 2010 )

Bỏ chức năng tự in trang báo cáo thông tin file word ( Word 2007 và Word 2010 )

03/04/2014

Tình trạng là sau khi in một văn bản trên word 2007 hoặc 2010 thì máy in tự in ra trang báo cáo thông in của file in. Để tắt tình trạng này chúng ta làm như sau:

1. Trong Word 2007, click Button trên cùng cùng bên trái của cửa sổ word.
2. Click nút Word Options.
3. Click Display.
4. Dưới Printing Options, Bỏ chọn ô Print Document Properties.
5. Click OK.

reportWord0

reportWord

Làm tương tự đối với Word 2010

1. Trong Word 2010, click menu File
2. Click Options.
3. Click Display.
4. Dưới Printing Options, bỏ chọn ô Print Document Properties.
5. Click OK.