Thay đổi port 80 thành 81 trên Wampserver

Thay đổi port 80 thành 81 trên Wampserver

27/03/2014

Các bạn dùng công cụ có sẳn trên window Notepad hoặc WordPad để mở và điều chỉnh các file sau đây:

  • Mở file httpd.conf trên máy tính theo đường dẫn sau C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\conf\httpd.conf

Ấn Ctrl + F và tìm “Listen   80″ và thay bở “Listen 81″, lưu và đóng file lại.

  • Mở file wampmanager.tpl trên máy tính theo đường dẫn sau   C:\wamp\wampmanager.tpl

Ấn Ctrl + F và tìm “http://localhost/” và thay bằng “http://localhost:81/” có 3 hoặc 4 dòng như thế.
Ấn Ctrl + F và tìm  “${w_testPort80}”và thay bằng “${w_testPort81}”, lưu và đóng file lại.

  • Mở file testPort.php trên máy tính theo đường dẫn sau  C:\wamp\scripts\testPort.php

Ấn Ctrl + F và tìm “80″ thay bằng “81″   (có 3  chổ như vậy), lưu và đóng file lại.

  • Mở file english.lang trên máy tính theo đường dẫn sau C:\wamp\lang\english.lang

Ấn Ctrl + F và tìm “$w_testPort80 = ‘Test Port 80″;”  thay bởi “$w_testPort81 = “Test Port 81″; , lưu và đóng file lại.

  • Chuột phải vào icon WampServer và click “Exit”.

Mở lại WampServer.

Thành công! Các bạn đã thay đổi port 80 WampServer thành port 81. Tất cả các đường dẫn (localhost, phpMyAdmin, SQLiteManager) Đã được cấu hình theo port mới là 81.

Dịch nguồn internet