Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền

21/09/2013

Tên miền – Domain name: là địa chỉ website của bạn trên Internet, nó thường được đặt kèm với tên và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước, không thể có 2 chủ thể cùng có một tên miền.

Chúng tôi là đại lý tên miền quốc tế của Resellerclub thuộc tổ chức tên miền lớn nhất thế giới là Directi và đã được tổ chức VNNIC chứng nhận là nhà cung cấp tên miền quốc tế tại Việt Nam.

– Có tài khoản riêng trên từng tên miền. Bạn có thể quản lý tên miền trực tiếp trên tài khoản hỗ trợ khách hàng.
– Miễn phí thay đổi DNS.
– Miễn phí thay đổi Record.
– Bảo vệ tên miền bằng chức năng khóa tên miền (Domain Lock).
 

Tên miền Phí đăng ký (VNĐ) Phí duy trì (VNĐ/năm)
..COM |.NET Miễn phí 240,000
.ORG | .INFO |
.NAME | .BIZ
Miễn phí 220,000
.ASIA Miễn phí 350,000
.TV Miễn phí 650,000
.TEL Miễn phí 350,000
.IN (3rd Level) Miễn phí 290,000
.Co (3rd Level) Miễn phí 350,000
.NZ (3rd Level) Miễn phí 500,000
.CA Miễn phí 320,000
.Co (2nd Level) Miễn phí 680,000
.US Miễn phí 200,000
.IN Miễn phí 350,000
.CC Miễn phí 490,000
.BZ Miễn phí 490,000
.EU Miễn phí 220,000
.WS (4 ký tự trở lên) Miễn phí 290,000
.MOBI Miễn phí 390,000
.UK (3rd Level) (không được transfer) Miễn phí 190,000
.ME Miễn phí 590,000
.MN Miễn phí 990,000
.XXX Miễn phí 2,436,000
.TRAVEL Miễn phí 2,500,000


Sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://www.thongbaotenmien.vn

Quy định mới đối với tên miền quốc tế
– Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
– Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Tên miền Phí đăng ký (VNĐ) Phí duy trì (VNĐ/năm)
TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM
Tên miền cấp 2 có 1 ký tự.VN 350,000 40,000,000
Tên miền cấp 2 có 2 ký tự .VN 350,000 10,000,000
Tên miền cấp 2 khác
tencongty.vn 350,000 480,000
Tên miền cấp 3
.com.vn| biz.vn| .net.vn 350,000 350,000
.gov.vn| .org.vn| .edu.vn| .pro.vn| .int.vn|
ac.vn| info.vn| health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200,000 200,000
.name.vn 30,000 30,000

Nguyên tắc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam:
Việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam " .VN " thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

+ Chủ thể đăng ký là Công ty, tổ chức: "Bản khai đăng ký tên miền" có chữ ký và con dấu của Công ty, tổ chức.
+ Chủ thể đăng ký là cá nhân: "Bản khai đăng ký tên miền" có chữ ký của cá nhân, nộp kèm theo là 01 bản CMND không cần công chứng.

– Bạn gửi bản khai đến cho chúng tôi và thanh toán lệ phí đăng ký tên miền (chuyển khoản, tiền mặt, hoặc chuyển tiền qua bưu điện. Nếu bạn chuyển tiền qua tài khoản, bạn chỉ cần fax cho chúng tôi giấy chuyển tiền hoặc ủy nhiệm chi).
– Tên miền sẽ được đăng ký ngay sau khi nhận đủ bản khai và lệ phí tên miền.