Download và cài đặt bản cập nhật SP1 cho Windows 7

03/12/2013
Microsot đã phát hành bản cập nhật Service Pack 1 (SP1) dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 vào ngày 22/2 vừa qua. Nếu chưa từng cài đặt hay nâng cấp bản SP nào trước đây, bài viết dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn.

Service Pack (SP) của Windows là tập hợp những cập nhật, sửa lỗi và điều chỉnh…

Continue reading
Installing SMTP Service in Windows Server 2008

27/03/2013

Installing the SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) service is only required if the Windows SharePoint Services 3.0 sites need to be enabled to receive incoming email. This is generally considered to be a more advanced feature, as a certain amount of configuration is required, and both site end users will need to understand that new email addresses are required and then understand what the results are.

Continue reading