Cách tiếp cận khách hàng hiệu quả ngay trong lần gặp đầu tiên

18/10/2013

Những hành vi quyết định sự phát triển của mối quan hệ sau này giữa hai bên, vì thế cần biểu hiện một cách hiệu quả. Người bán hàng có thể có thái độ rất tốt với khách hàng nhưng lại không biết cách thể hiện thái độ đó. Bạn cần nắm những thông tin gì để tiềp xúc khách hàng

Continue reading