Giữ chân khách hàng như thế nào?

16/03/2013

1.Trả lời điện thoại – và gọi lại

Mặc dù có thể nhiều người nghĩ rằng làm như vậy sẽ vi phạm quy tắc quản lý thời gian hiệu quả của các nhà lãnh đạo, nhưng điều này là không hoàn toàn đúng. Nếu bạn đi tới các cuộc họp hoặc các cuộc hội thảo, người ta sẽ nói với bạn rằng:

Continue reading
7 tính cách của nhân viên bán hàng xuất sắc

16/03/2013

Nếu hỏi bất cứ nhân viên bán hàng xuất sắc nào câu hỏi sau: “Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt?”, bạn sẽ gặp thất vọng vì không tìm được câu trả lời. Thú thật thì ngay cả người được hỏi cũng không biết được chính xác câu trả lời thật sự, nguyên nhân là do những người này chỉ đơn giản làm theo tự nhiên.

Continue reading
10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp

16/03/2013
Một số nghiên cứu về kỹ năng và tính cách của các chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp – những người thành công trong việc lôi cuốn, thuyết phục khách hàng mua sắm sản phẩm, dịch vụ của họ, đã cho thấy rằng, ít nhất có 10 phẩm chất quan trọng để tạo nên một người bán hàng cừ khôi. Nếu muốn cải thiện hoạt động bán hàng của mình, bạn không thể bỏ qua những phẩm chất này.
Continue reading
Kế hoạch 7 bước

13/03/2013

Rõ ràng là không có bất cứ nguyên tắc nào trong việc đoán biết con người, dù là 7, 70 hay 700 bước. Nếu thật sự đoán biết con người đơn giản như vậy ai cũng có thể học được. Nhưng dù sao, nó cũng bao gồm một số bước căn bản sau:

Bước 1: Chăm chú lắng nghe

Continue reading